Khách hàng

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Hệ thống bán lẻ FPT Shop

Hệ thống F.Studio By FPT

Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Thuộc tập đoàn FPT

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Có vốn đầu tư 100% từ Nhật

Là một chi nhánh của tập đoàn ISB

Hoạt động trong 3 mảng chính, ứng dụng di động, ứng dụng quản lí và thiết kế hệ thống nhúng

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Được thành lập năm 2003

Có mạng lưới khách hàng trên 15 quốc gia

Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và tư vấn giải pháp công nghệ thông tin

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Phát triển phần mềm

Thiết kế

Digital Marketing

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Được thành lập năm 2008

Cung cấp dịch vụ CNTT

Có văn phòng tại Singapore, Hoa Kỳ

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Cung cấp các dịch vụ phát triển website, phát triển ứng dụng trong nhiều lĩnh vực cho thị trường công nghệ thông tin toàn cầu và đặc biệt là thị trường Nhật Bản

Đối tác tuyển dụng học viên từ R2S Academy

Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA)

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

Liên minh các Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam (tên cũ VNITO Alliance)

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!